Personal auxiliar şi nedidactic

Contabil şef: Prichici Georgeta
Secretară: Strugari Floriţa
Administrator: Bilaşeschi Angela

3 îngrijitori

1 muncitor necalificat