Consiliul profesoral 2017-2018
 • Profesor Cotoară Luminiţa
 • Profesor înv. preșcolar Ignat Veronica
 • Educatoarea Apetri Valentina
 • Educatoarea Dovalciuc Virginia
 • Educatoarea Filimon Camelia
 • Profesor  înv.primar Chichiriţă Lăcrimioara
 • Profesor  înv.primar  Cociorvan Dorina
 • Profesor  înv.primar   Tipa Casandra
 • Învăţător Chiran Doina
 • Profesor  înv.primar Mardari Victoriţa
 • Învăţător Ianuş Ecaterina
 • Profesor  înv.primar Aolăriţei Cristina
 • Profesor  înv.primar Cozmeniuc Elena
 • Profesor Pahomi Lucica Domnica
 • Profesor Balmuş Ana
 • Profesor Gafencu Odorica
 • Profesor Tiperciuc Lăcrămioara Maricica
 • Profesor Lupuleac Dănuț
 • Profesor Huțan Cristian Adrian
 • Profesor Onesemniuc Gheorghe Vasile
 • Profesor Balmuș Ana
 • Profesor Popovici Paul Dumitru
 • Profesor Mațepiuc Carmen
 • Profesor Grab Dorel