Catedre
Limbă şi literature româna
 • Profesor Pahomi Lucica Domnica
 • Profesor Balmuş Ana
Limbă engleză
 • Profesor Tiperciuc Lăcrămioara Maricica
Limbă franceză
 • Profesor Gafencu Odorica
Matematică
 • Profesor Huțan Cristian Adrian
 • Profesor Mațepiuc Carmen
Fizică/chimie
 • Profesor Cotoară Luminiţa
Biologie
 • Profesor Cozmei Iuliana
Istorie/cultură civică
 • Profesor Onesemniuc Gheorghe Vasile
Geografie
 • Profesor Lupuleac Dănuț
Religie
 • Ortodoxă – Profesor Onesemniuc Gheorghe Vasile
 • Penticostală – Profesor Grab Dorel
Educaţie plastică
 • Profesor Gafencu Odorica
Educaţie muzicală
 • Profesor Balmuș Ana
Educaţie fizică şi sport
 • Profesor Popovici Paul Dumitru
Educaţie tehnologică
 • Profesor Lupuleac Dănuț
Informatică
 • Profesor Huțan Cristian Adrian
Opţionale
 • Profesor Tiperciuc Lăcrămioara Maricica