Catedre
Limbă şi literature româna
Limbă engleză
Limbă franceză
Matematică
Fizică/chimie
Biologie
Istorie/cultură civică
Geografie
Religie
Educaţie plastică
Educaţie muzicală
Educaţie fizică şi sport
Educaţie tehnologică
Informatică
Opţionale